Twijnstra Consultancy is een financiële dienstverlener met als specialisatie de (semi-)overheid.

Zoekt u projectmatige ondersteuning bij de bepaling van (de mate van) kostendekking van uw heffingen en tarieven of heeft u assistentie nodig op het gebied van kostentoerekening, nacalculatie van btw-kostenplaatsen, opstellen begroting of jaarrekening?

Dan bent u bij Twijnstra Consultancy aan het juiste adres. Twijnstra Consultancy staat voor ruimschoots bewezen deskundigheid en kwaliteit en beschikt over zeer veel kennis en ervaring op het terrein van gemeentefinanciën, lokale heffingen, btw-(compensatiefonds), algemene uitkering, enzovoorts.